Sted: Harstad(nærmere opplysning v/påmelding)

Tid kl 18.00-20.30 (6 onsdags kvelder)

Oppstart 30. September

 Kursavgift kr 150,-

 

        Tema:

·      Demenssykdom, forekomst, årsak og symptomer

·      Kommunikasjon med personer med demens

·      Pårørendes opplevelser

·      Informasjon om tilbudet i kommunene, økonomi og rettigheter

·      Tekniske hjelpemidler

·      Aktivisering og bevegelse

Påmelding og informasjon:

Irene Hagen: epost irene.hagen@kvafjord.kommune.no

Tlf 77 02 33 30(onsdager) mob. 40 46 59 26

Marit Kristiansen: epost marit.kristiansen@harstad.kommune.no

Tlf  98 05 83 91