1. august hadde han sin første arbeidsdag i nyjobben. Han har kontor på rådhuset på Borkenes. Han kommer fra stilling som undervisningsinspektør ved Borkenes skole, hvor han dette skoleåret har vært konstituert som rektor.  

 

Som oppvekstsjef blir han en del av administrasjonssjefens ledergruppe og skal delta aktivt i kommunens strategiske arbeid, med hovedansvar for områdene barnehage, grunnskole, SFO, kulturskole, barnevern, folkebibliotek, flyktningebosetting, NAV-kontor og ulikekultur- og fritidstiltak med hovedvekt på aldergruppen 0-18 år, samt ulike andre formål som er tillagt stillingen. Oppvekstsjefen er også kommunens skolefaglig ansvarlige iht opplæringsloven.

 

Levering av kontormøbler var dessverre forsinket, men noen av hans gode nye kollegaer visste råd.. Så dette «nykontoret» ventet på han..

 

Chris gleder seg til å arbeide videre med oppvekstsektoren i Kvæfjord kommune.

Tandy_kontor.jpg

CTandy

CTandy