Det er nå 10 personer i isolasjon i kommunen, og de fleste har sin siste dag før avisolering i dag.

I dag har vi hatt siste runde med testing av ansatte og beboere ved korttidsavdelingen på helsehuset og Husby bosenter. Alle prøver er negative. Det ser dermed ut til at vi har unngått smitteutbrudd på enhetene. Vi letter på besøksrestriksjoner, men beholder øvrige tiltak mtp avstand og smittevernutstyr til og med 25.11.21.

Det er i tillegg utført omfattende testing av nærkontakter til ansatt i psykiatritjenesten, og alle prøvene er negative.