På grunn av den pågående smittebølgen blir det en del digitalundervisning, etter hvert kombinert med enkeltundervisning/ små grupper med elever i samme kohort.  Lærere vil ta kontakt direkte med elever/foresatte.  Som alle håper vi at vi snart er tilbake i normal undervisning igjen. Med ønske om en god helg fra oss alle ansatte i kulturskolen.