Kommunedelplan for helse- og omsorg er en overordnet plan som angir retningen for fremtidig utvikling av helse- og omsorgstjenestene i Kvæfjord kommune. For å sette i gang arbeidet med planen ble det laget et planprogram, etter reglene i plan- og bygningsloven. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planen, beskrive planprosessen og opplegg for medvirkning.

Kvæfjord kommune la planprogrammet ut til høring våren 2021, og fristen for å gi innspill var 10. mai. Planprogrammet ble vedtatt av teknisk utvalg i Kvæfjord 8.juni 2021.

Planprogram kan leses om du klikker på denne lenken.