Flyktninger og innvandrere som får opphold i Norge har rett til forskjellige typer opplæring og program i kommunen de flytter til. De fleste har rett på opplæring i norsk- og samfunnskunnskap, mens noen også har rett på introduksjonsprogram. Se https://www.imdi.no/norskopplaring/

Søknad om norsk og samfunnskunnskap

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap gis ved Harstad voksenopplæring.

Søknadsskjema sendes til Kvæfjord kommune, Kultur- og oppvekstkontoret, Bygdevegen 26, 9475 Borkenes.

Søknadskjema - Norsk

Søknadskjema - Engelsk