Flyktninger og innvandrere som får opphold i Norge har rett og/eller plikt til forskjellige typer opplæring og program i kommunen de flytter til. De fleste har rett og/eller plikt på opplæring i norsk- og samfunnskunnskap, mens noen også har rett og plikt til å delta i kommunens introduksjonsprogram.

Rett betyr at man har rett på gratis opplæring etter «Læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere».  Rett til gratis opplæring faller bort dersom man ikke har gjennomført opplæringen innen tre år. Etter det må en betale selv. Plikt betyr at man må ha gjennomført opplæringen for å kunne søke permanent opphold eller statsborgerskap senere. 

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap gis ved Harstad voksenopplæring.

Se forøvrig: https://www.imdi.no/norskopplaring/

Søknad om norsk og samfunnskunnskap

Søknadsskjema sendes til Kvæfjord kommune, Oppvekstkontoret, Bygdevegen 26, 9475 Borkenes.

Søknadskjema - Norsk

Søknadskjema - Engelsk