Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hvem bosettes

Med bakgrunn i forespørsel fra IMDi er det politikerne i Kvæfjord som avgjør hvor mange flyktninger som skal bosettes i kommunen. Familiegjenforente til disse kommer i tillegg. Det inngås avtale om bosetting mellom Kvæfjord kommune og utlendingsmyndighetene for hver enkelt person. 

Oppfølging av bosatte flyktninger

Flyktningkonsulentene har ansvar for å følge opp flyktningfamilier og enslige voksne flyktninger som har fått avtale om bosetting i Kvæfjord kommune. Kommunen kan i noen tilfeller også gi praktisk bistand til personer som er familiegjenforent med disse.