Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
13. mai kl. 13:53

Driftsforstyrrelser på vannledningsnettet

På grunn av arbeider med nye tilførselsledninger til høydebasseng på Borkenes, er vannforsyninger til de ulike områder her lagt om.

Les mer clear

Oppfølging av bosatte flyktninger

Flyktningkonsulentene har ansvar for å bosette, følge opp og koordinere arbeidet rundt familier og enslige voksne som har fått avtale om bosetting i Kvæfjord kommune.

Den bosatte/familien/den familiegjenforente får mest praktisk bistand i startfasen, samt veiledning om forhold til familie, helse, økonomi og bolig. Innen 3 måneder etter bosetting har kommunen plikt til å tilby introduksjonsprogram. Videre råd og veiledning gis da i hovedsak gjennom introduksjonsprogrammet; veiledning om det norske samfunnet, helse, skole, utdanning, kvalifisering, arbeid, arbeidsliv, arbeidsmarked, barn, familie, naturforhold m.m. Som alle andre, er flyktninger svært forskjellige individer med stor variasjon i hvor mye veiledning den enkelte trenger og hvor mye en klarer å ta inn over seg på kort tid. Spesielle behov kan legges inn i den enkeltes individuelle plan underveis i introduksjonsprogrammet.

Flyktningkonsulentene sentrale oppgaver er:

  • Kartlegging av den enkeltes kvalifikasjoner og bakgrunn
  • Utarbeide individuell kvalifiseringsplan i samarbeid med introdeltakeren
  • Individuell oppfølging i henhold til kvalifiseringsplanen
  • Godkjenning og vurdering av utdanningsdokumenter via Nokut og Samordna Opptak
  • Følge opp fraværs- og permisjonsreglement.
  • Saksbehandling; vedtak, utbetalinger, loggføring, NIR-registrering mm.
  • Tett samarbeid med ulike utdanningsinstitusjoner og praksisplasser.
  • Samarbeid med flere andre instanser ved behov; NAV, barnehage, barnevern­tjenesten, helsestasjontjenesten, Røde Kors, Frivilligsentralen, m.fl.

Her kan du lese mer om bosettingsprosessen.

Publisert | Oppdatert 24. april 2019