Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Oppfølging av bosatte flyktninger

Flyktningkonsulentene har ansvar for å bosette, følge opp og koordinere arbeidet rundt familier og enslige voksne som har fått avtale om bosetting i Kvæfjord kommune.

Den bosatte/familien/den familiegjenforente får mest praktisk bistand i startfasen, samt veiledning om forhold til familie, helse, økonomi og bolig. Innen 3 måneder etter bosetting har kommunen plikt til å tilby introduksjonsprogram. Videre råd og veiledning gis da i hovedsak gjennom introduksjonsprogrammet; veiledning om det norske samfunnet, helse, skole, utdanning, kvalifisering, arbeid, arbeidsliv, arbeidsmarked, barn, familie, naturforhold m.m. Som alle andre, er flyktninger svært forskjellige individer med stor variasjon i hvor mye veiledning den enkelte trenger og hvor mye en klarer å ta inn over seg på kort tid. Spesielle behov kan legges inn i den enkeltes individuelle plan underveis i introduksjonsprogrammet.

Flyktningkonsulentene sentrale oppgaver er:

  • Kartlegging av den enkeltes kvalifikasjoner og bakgrunn
  • Utarbeide individuell kvalifiseringsplan i samarbeid med introdeltakeren
  • Individuell oppfølging i henhold til kvalifiseringsplanen
  • Godkjenning og vurdering av utdanningsdokumenter via Nokut og Samordna Opptak
  • Følge opp fraværs- og permisjonsreglement.
  • Saksbehandling; vedtak, utbetalinger, loggføring, NIR-registrering mm.
  • Tett samarbeid med ulike utdanningsinstitusjoner og praksisplasser.
  • Samarbeid med flere andre instanser ved behov; NAV, barnehage, barnevern­tjenesten, helsestasjontjenesten, Røde Kors, Frivilligsentralen, m.fl.

Her kan du lese mer om bosettingsprosessen.

Publisert | Oppdatert 04. juni 2019