Vedkommende har ikke generert flere nærkontakter. Det er pr. tiden 10 personer i isolasjon i kommunen.  Over halvparten er under 18 år. Ingen har alvorlig sykdom.

Vi har denne uka hatt smitte ved 2 avdelinger i Helse-og omsorg: korttidsavdelinga på helsehuset og Husby bosenter. Det var en ansatt på hver av disse avdelingene som testet positiv for korona. Vi iverksatte umiddelbart nødvendige tiltak på enhetene, samt forsterkede tiltak på øvrige avdelinger og i sykepleietjenesten. Alle beboere og ansatte er testet med hurtigtest og PCR. Alle hurtigtester er negative. Så langt ser det ut til at vi har avverget ytterligere smittespredning, men følger tett med på situasjonen gjennom bl.a. flere runder med testing.

I tillegg har en ansatt ved psykiatritjenesten i kommunen testet positivt for korona i dag. Nærkontakter har fått oppfølging og det gjennomføres testing. Koronatelefonen holdes åpent gjennom hele helgen.