Ytterligere en innbygger fra Kvæfjord testet positivt for korona 09.01.21. Dette er tilknyttet utbruddet på utestedet Verftet i Harstad. Den nye smittede var allerede i karantene. Den nye smittede har utløst fire nye nærkontakter, som er satt i karantene. Vi har nå totalt 5 personer i Kvæfjord som er hjemmeisolert grunnet positiv test. 4 av disse spores til dette utbruddet på Verftet.

 

En ny positiv koronatest i Harstad for en ansatt i Kvæfjord kommune

I dag formiddag (09.01.21) fikk vi vite at en ansatt i vår tjeneste med arbeidssted servicebygget på Borkenes hadde testet positivt for korona. Det er smittesporingsteamet i Harstad som har ansvar for denne smittesporingen. Nærkontaktene til vedkommende er satt i karantene.

 

Vurdering og oppfølging

Situasjonen følges kontinuerlig opp av kommunens kriseledelse, smittevernteamet og smittesporingsteamet.

 

Det er utfordrende for arbeidet med smittesporing og smittehindrende tiltak at det i denne uka har tatt 2-3 dager før vi har fått testresultatene fra Tromsø. Før dette har vi fått resultatet etter en dag (dagen etter test). Usikkerheten og den mulige forsinkelsen dette gir medfører at vi iverksetter noen ekstra tiltak frem til og med mandag 18. januar for å forebygge ytterligere utbredelse av smitte.

 

Kommuneledelsen erfarer at dette er en utfordrende for vår driftssituasjon. Vi vurderer fortløpende hvordan vi kan best kan balansere mellom å sikre at innbyggerne våre får nødvendige og forsvarlige tjenester og gode smitteforebyggende tiltak.

 

Følgende ekstra tiltak iverksettes fra 09.01.21 og til og med mandag 18. januar:
 

 • Vik oppvekstsenter stenger. Det vises til egen informasjon om dette. I tillegg vil vi gi direkte informasjon til de berørte foresatte og ansatte.
   
 • Inngangsdøren til servicebygget på Borkenes stenges. De fleste ansatte går på hjemmekontor. Vi gjennomfører publikumskontakt via telefon og digitalt, i den grad dette er praktisk mulig. Vi vurderer fortløpende de beste løsningene for å følge opp hvor det er faglige og menneskelige behov. Besøkende kommer inn på bygget kun etter avtale; Ta kontakt på telefon eller epost på forhånd. Eller ring telefonnummeret som står på inngangsdørene. 
   
 • Testkapasiteten ved legesenteret på Trastad økes. Dette betyr at testklinikken også er åpen søndag 10. januar kl 17:00-19:00. Og ved behov også lørdag 16. og søndag 17. januar. Ta kontakt med koronatelefonen på forhånd for å avtale testing i helga. Vi viser til testkriteringene fra FHI: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testkriterier/
   
 • Kommunen legger til rette for hjemmekontor for sine ansatte i så stor grad som dette er tjenestemessig mulig. Hver ansatt avtaler dette på forhånd med sin nærmeste leder.
   
 • Hustandsmedlemmer til nærkontakter til de smittede oppfordres til å passe ekstra på. De oppfordres til å opptre som om de er i karantene.
   
 • Vi oppfordrer alle våre innbyggere, arbeidsgiverne i kommunen, besøkende og ansatte i kommunen om å være ekstra forsiktige. Dette betyr å passe på at de grunnleggende smittevernrådene følges. Alle bes følge godt med på om man får symptomer på smitte. Ved symptomer bes dere holde dere isolert og kontakte oss umiddelbart for å vurdere om dere bør testes.

 

Berørte som har spørsmål kan kontakte kommunen smittevernteam på epost smittevernteam@kvafjord.kommune.no og kommunens koronatelefon 99 21 69 90 eller 41 66 78 90.