Uke 19 får vi 72 doser, men de aller fleste av disse går til 2. dose for risikogruppe 2 og 3.

Uke 20 får vi 84 doser, og alle disse går til dose 2 for risikogruppe 2 og 3.

Risikogruppe 5 står så for tur, sannsynligvis fra uke 21. Dette er innbyggere i alderen 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander. Kommunen har mottatt lister fra kommunens fastleger med oversikt over disse innbyggerne. Det er omtrent 125 innbyggere i denne gruppen. Kommunen tar telefonisk kontakt med de innbyggerne det gjelder for timeavtale når vi vet hvor mange vaksiner vi får. Pr. i dag får vi beskjed om dette fra FHI omtrent 10 dager før vaksinene ankommer kommunen.

Innbyggere med underliggende sykdommer i aldersgruppen 18 – 64 med fastlege i annen kommune bes ta kontakt på koronatelefonen tlf 99 21 69 90 eller 41 66 78 98 for å avtale vaksinering. Se FHI sine sider for mer info om hvilke sykdommer dette gjelder. https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine

Kvæfjord kommune har fremdeles 6 ukers intervall mellom 1. og 2. dose. Når vi kommer til risikogruppe 8 ( Alder 55 – 64 år uten underliggende sykdommer) vil vi øke intervallet til 12 uker.