I uke 17 har vi satt 108 vaksinedoser fra Pfizer/BioNTech. Det er innbyggere i risikokategori 4 a (Alder 65 -74 år) som har fått vaksine denne uka. Vi tar kontakt med alle pr. telefon og begynner med de eldste først. Det er omtrent 400 personer i denne gruppa i kommunen. Uke 18 får vi 96 doser og vi håper å være ferdig med alle i risikokategori 4 ila den uka. 10 % av dosene kan fra uke 18 tilbys kritisk helsepersonell.

I uke 19 mottar vi 72 doser, men disse går i all hovedsak til dose 2.

Risikokategori 5 står så for tur, sannsynligvis fra uke 20. Dette er innbyggere i alderen 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander. Kommunen har mottatt lister fra kommunens fastleger med oversikt over disse innbyggerne. Det er omtrent innbyggere 125 i denne kategorien.

Innbyggere med underliggende sykdommer i alderskategorien 18 – 64 med fastlege i annen kommune bes ta kontakt på koronatelefonen tlf 99 21 69 90 eller 41 66 78 98 for å avtale vaksinering. Se FHI sine sider for mer info om hvilke sykdommer dette gjelder. https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine