Vi tar kontakt med alle pr. telefon og begynner med de eldste først. Det er omtrent 400 personer i denne gruppa i kommunen. Vi er kommet ca halvveis i denne gruppa nå og har tilbudt de som er 70 år og eldre vaksine til nå. Vi fortsette uke 17, og da mottar vi 108 vaksinedoser, hvorav 27 er til dose 2.

Uke 18 får vi 96 doser.

Risikokategori  5 står for tur når alle i 4 a har fått tilbud om 1. dose. Dette er innbyggere i alderen 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander. Kommunen har mottatt lister fra fastlegene med oversikt over disse innbyggerne.