Vi tar kontakt med alle pr. telefon og begynner med de eldste først. Det er omtrent 400 personer i denne gruppa i kommunen. Uke 16 mottar vi 90 vaksinedoser, uke 17 får vi 108.

Risikokategori  5 står for tur når alle i 4 a har fått tilbud om 1. dose. Dette er innbyggere i alderen 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander. Kommunen har mottatt lister fra fastlegene med oversikt over disse innbyggerne.