I tillegg har alle i risikokategori 4 høy risiko i alderen 16 -64 år fått tilbud om 1. dose. Dette omfatter innbyggere med følgende følgende sykdommer/tilstander:

  • Organtransplantasjon
  • Immunsvikt 
  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Vi har også begynt vaksineringen av alderskategorien i gruppe 4 65 – 74 år. For denne kategorien tar vi utgangspunkt i innbyggerliste fra folkeregisteret. Vaksinekoordinator kontakter de aktuelle for time fortløpende. Vi anslår å ha tilbudt alle i denne kategorien 1. dose omtrent ved månedsskiftet april/mai.

Uke 15 får Kvæfjord 102 doser.

Uke 16 får Kvæfjord 90 doser.