Denne vaksinen skal nå gis i 2 doser med 6 ukers intervall. Prioriteringsgruppe 4 står da for tur. Dette er en blandet gruppe med de som er i alderen 65 – 74 år OG personer mellom 16 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp. Fastlegene i kommunen har levert lister med oversikt over hvem som befinner seg i høyrisikogruppen. For alderskategorien tar vi utgangspunkt i innbyggerliste fra folkeregisteret. Vaksinekoordinator kontakter de aktuelle for time fortløpende.