Kommunen mottar ikke vaksine for å sette på ansatte i helse- og omsorgstjenesten i uke 8 og uke 9.
Dere blir kontaktet så snart vi får melding om at vaksine kan leveres.

Helsestasjonen i Kvæfjord kommune