Fra skoleåret 2019/2020 skal elevene ta i bruk Office 365. Dette er en skybasert løsning som sikrer dataene våre, gir skolene muligheter for samskriving, man har tilgang til dokumenter uansett hvor man er, og det gir bedre samarbeid på tvers av lærere og elever. Foreldre kan få tilgang til klassedagbøker via en kobling. 

Lærerne har vært igjennom kursing, og har begynt å ta Office 365 i bruk. Det vil bli gitt opplæring til elever ved skolestart av lærerne. 

www.office.com