Obligatoriske prøver i norsk og samfunnskunnskap

Flyktninger og innvandrere som har vedtak om rett og plikt til 550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap, og har vedtak om opphold etter 1.9.2013 må gjennomføre obligatoriske prøver i norsk og samfunnskunnskap.  Det er Harstad voksenopplæring på vegne av Kvæfjord kommune som arrangerer prøvene. Kompetanse Norge (tidligere VOX) setter datoer for norskprøvene, dette finnet du på www.kompetansenorge.no.

Norskprøvene består av en lytte, lese og skrivedel samt en muntlig prøve. Prøvene er gratis for alle som har rett og plikt til norsk og samfunnskunnskap. Hvis noen velger å ta prøven på nytt må de selv betale for hver prøvedel. Privatister må betale for 1.prøve.

Hvis du har rett til gratis opplæring i samfunnskunnskap, må du kontakte Kvæfjord kommune, flyktningkonsulentene eller Harstad Voksenopplæring for å melde deg på gratis prøve. Hvis du ikke har rett til gratis opplæring i samfunnskunnskap og vil ta prøven som privatist, eller du har tatt prøven før, kan du melde deg på prøven her. Her vil du også finne dato for neste prøve.

Er du usikker på om du har rett til gratis opplæring i samfunnskunnskap? Se regler om rett og plikt til opplæring på IMDi sine nettsider.

Obligatorisk prøve i samfunnskunnskap skal være gjennomført 2 måneder etter at 50 timer samfunnskunnskap er gjennomført.