Det er som kjent foretatt mange endringer i inndelingen av kommuner og fylkeskommuner fra årsskiftet. Stort sett alle berørte kommuner får nytt kommunenummer. Med sammenslåingen av Troms og Finnmark til et fylke, gjelder dette også for Kvæfjord kommune. Kvæfjord kommune har fra 1.1.2020 endret kommunenummer fra 1911 til 5411.

Det nye kommunenummeret må ikke forveksles med postnummer, som fortsatt er 8409 Gullesfjord eller 9475 Borkenes. Kommunenummer brukes for eksempel i registreringen av alle eiendommer i kommunen og må også medtas i skjøtedokumenter.