Tiltaket er en del av prosjektet «Program for folkehelsearbeid i kommunene» initiert av stat, fylkeskommune og nærliggende kommuner.
Transporttilbudet starter opp onsdag 6. september 2023 og vil kjøres i en prøveperiode på onsdager fram til og med 13. desember 2023. Tilbudet settes opp slik:

Onsdager kl. 19:00 vil to busser fra Evensen buss kjøre fra Borkenes bussholdeplass.

  • En buss vil kjøre i retning sør/vest via Vik og Kveøya til Melåa i Austerfjorden (Stor buss). Skal du i retning Storjorda ber vi deg informere sjåfør i storbussen.
  • En buss vil kjøre i retning Bremnes (Minibuss)

Transporten er beregnet for elever i 7. til og med 10. trinn ved Borkenes skole som etter skoletid vil delta i aktiviteter gjennom Frivilligsentralens Kjeller`n/Kulturskoletilbud/Kvæfjord idrettslag/Røde Kors/Gjøreredet/Kvæfjord skytterlag/Kvæfjord svømmeklubb/ Kvæfjordspeideren m.fl. Eller du kan besøke familie/vennene dine på ettermiddagstid.

Viktig info: Tilbudet er gratis og du som skal benytte bussen være ombord i bussen kl. 19:00. Om du er for sein vil du selv måtte skaffe skyss hjem.

Tilbudet kjøres ikke ved skolefri, eksempelvis onsdag 4. oktober.

I oppstartperioden vil Tor Anders og Hanne være med i bussene slik at alle får en trivelig hjemtur. Vi fører ikke navneliste på hvem som bruker bussene.

Informer gjerne dine medelever og familie om dette tilbudet. Se også mer om tilbudene på hjemmesidene til frivillige lag og foreninger.

Med hilsen Oppvekstkontoret i Kvæfjord kommune