Smittesporingsarbeidet ble satt i gang umiddelbart og den smittedes bevegelser og kontakt med andre er avklart. 12 nærkontakter er identifisert og satt i karantene. Den smittede følges opp av kommunens smittevernteam.

Kommunen øker testkapasiteten ved legetjenesten de nærmeste dagene.

Det er nå 5 personer i hjemmeisolering i kommunen og 17 nærkontakter i karantene.