Smittesporingsarbeidet ble  igangsatt umiddelbart og den smittedes bevegelser og kontakt med andre er avklart. 10 nærkontakter er identifisert og satt i karantene. Den smittede følges opp av kommunens smittevernteam. Kommunen vurderer at de har kontroll over smitten.

Vi oppfordrer kommunens innbyggere til å være nøye med å overholde  smittevernreglene i julehelgen. Hold avstand, vask hender og unngå unødige besøk og reiser. Er du syk må du holde deg hjemme.