1.            Midlertidig forskrift om forebygging av koronasmitte i Kvæfjord kommune vedtas, jf. vedlegg

2.            Forskriften trer i kraft 30. juli 2021 kl. 1200 og gjelder frem til 12. august 2021 kl. 1200.

3.            Kommuneoverlegen gis myndighet til å oppheve bestemmelser i forskriften.

4.            Formålet med denne midlertidige forskriften er, i tillegg til å forebygge korona smitte å unngå nedstengning av skoler og barnehager

 

Vedtaket i formannskapet medfører at forskriften gjelder i perioden 30. juli kl. 1200 til torsdag 12. august kl. 1200.

Dersom situasjonen tilsier det vil denne perioden kunne forlenges.

Link til midlertidlig forskrift om forebygging av koronasmitte.