• En inntektsavhengig ordning med redusert foreldrebetaling i SFO for husholdninger med elever på 1. og 2. trinn. Ordningen sikrer at ingen familier skal bruke mer enn maksimalt seks prosent av inntekten sin til å betale for en SFO-plass.
  • Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5. og 7. trinn.

Les mer om ordning for reduksjon av foreldrebetalingen:

Veileder om moderasjonsordninger i SFO

Søknadsskjema: Inntil videre fås papirutgave av søknadskjema ved henvendelse til SFO eller servicekontoret. Etter hvert vil søknadsskjemaet bli digitalisert.