Hovedandelen av de nederlandske styrker som har inntatt Åsegarden leir ankom i går 28. januar, særlig nær leiren merkes nå økt aktivitet, men også hos oss. Kvæfjord kommune ønsker nederlenderne velkommen til å trene både på veier og i utmark. Vi har de tidligere år erfart god sameksistens. Vi ber imidlertid publikum kontakte teknisk kontor via 770 23000 / postmottak@kvafjord.kommune.no (merk med hva det gjelder eller "Til Teknisk"), om det er noe man ønsker formidle til alliert treningssenter. Dette kan gjelde forhold både for innmark og utmark, om dyr, vannkilder, veier, m.v.. Om man er bekymret for sikkerheten til de militære (f.eks. rasfare) tar vi også imot meldinger om slikt.

Kvæfjord kommune ber de som ferdes på veiene hos oss vise tålmodighet om der er militære kjøretøy. Det drives nå kjøretøykurs på strekninga Åsegarden - Straumsbotn - Sørvik - Åsegarden som en av aksene i disse dager. I utmarka er det en gruppe som vil drive skitrening denne uka (uke 5) på Melåa.