Gruppa vil først gjennomføre en befaring i frilufts-/kulturmiljøer i nærområdet fra kl. 10:00-12:30. Deretter vil det bli anledning for kommunens lag og foreninger å møte friluftsrådets administrasjon i uformelle samtaler i tidsrommet 13:00-14:00.

Har dere spørsmål rundt planlagte friluftstiltak og -arrangement, sti og løypebygging/merking, friluftsanlegg, friluftsskoler/aktiviteter i feriene, friluftstiltak overfor grupper av innbyggere mv, så møt opp for en god samtale.

Emil, Thale, Emma, og Marius er kapasiteter innen råd og veiledning rundt overnevnte spørsmål.
Ønsker dere mer å lese mer om friluftsrådet, se deres utmerkede hjemmeside på Hjem (halogaland-friluftsrad.no)

Håper å se deres lag/forening representert den 2. oktober fra kl. 13:00-14:00.