08.04.20 - kl 12.45:

HLK melder feilen på strømnettet er nå utbedret. Mobilnettet vil da bli operativt igjen.

07.04.20:

Hålogaland Kraft opplyser at det sannsyligvis er linjebrudd. Det er området Kveøy, Hemmestad,  Refsnes og Austerfjorden som er berørt, og fri for strøm. Pga rasfare i området, blir ikke dette utbedret før i morgen. Strømmen vil da blir borte til ca kl 14.00. 

Rørleggervakta i Harstad kommune har sjekket det kommunale vannverket som fungerer som det skal.

Det  meldes at som følge av strømbruddet, er også mobilnettet satt ut av drift. Det gjelder i området Kveøy, Revsnes, Hemmestad, Kveøy og Flesnes til Langvassbukt. 

Ved spørsmål, kontakt hlk på telefon, www.hlk.no. eller https://www.facebook.com/Haalogalandkraft.kundeservice/