Det er nå lagt ut en meldeportal hvor innbyggerne i Harstad og Kvæfjord  kan melde om problemer med gatelys, kommunale vei, vann og avløp ol.

Kvæfjord kommune har avtale med Harstad om drift av kommunaltekniske anlegg i Kvæfjord. Det er Harstad kommunes drift og utbyggingstjeneste som følger opp disse henvendelsene. Vi ønsker at  innbyggerne i Kvæfjord bruker denne meldeportalen for å melde om ordinære feil, - for eksempel mørke gatelys. Det gir mest mulig oversikt og rasjonell drift.

Hvis det er krise på vei/vann/ avløp, kan dere ringe sentralbordet på telefon 77026000, eller vakttelefon vei/vann /avløp: 97526000 (etter kontortid)

Det er viktig at dere  oppgir riktig adresse på problemet, gir god info om hva saken gjelder, og  legg gjerne med et bilde, slik at driftsavdelingen raskest mulig kan løse dette. 

Link til meldeportal:

https://meldeportalen.harstad.kommune.no/