For å sikre at vi ikke får smitte inn på våre sykehjem, bosentre, omsorgsboliger og i hjemmetjenesten har vi innført følgende tiltak fra fredag 18.12.20.

  • I institusjoner, på bosentre, i omsorgsboliger og i hjemmetjenesten skal det benyttes beskyttelsesutstyr i ti dager etter utskrivelse fra UNN.
  • Ved nærkontakt nærmere enn 2 meter brukes munnbind og øyebeskyttelse. I stellesituasjoner brukes hansker og smittefrakk i tillegg
  • Som et ledd i smittesporingen anbefales det at pasienter som er skrevet ut fra UNN fra 18.12.20 – og er i kommunale institusjoner, bosentre, omsorgsboliger eller får hjemmesykepleie – testes for covid-19 på dag fem etter utskrivelse.

Dette gjelder kun personer som har vært innlagt på UNN, ikke ved polikliniske avtaler. Testingen avtales med legesenteret, men gjennomføres der pasienten/brukeren bor.

Disse tiltakene videreføres og vil være gjeldende t o m 18.01.21.

Besøkrutiner.