Bestemmelser  Sted Gårds- og bruksnummer
Bestemmelser Bremnes Gnr 66 Bnr 24, 26, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38,39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54 og 55.
Bestemmelser Molvik Gnr 64 Bnr 3, 5, 6, 7, 8 og Gnr 65 Bnr 2
Bestemmelser Elda Gnr 61 Bnr 24, 29, 30, 43, 45, 75, 80, 87, 90 og 92. 
Bestemmelser Utstrand Gnr 60 Bnr 2, 22, 27, 29, 35, 42, 44, 46, 76, 89, 92 og 118.
Bestemmelser Dalsnes Gnr 59 Bnr 21, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 49, 52, 53, 56, 57 og 62. 
Bestemmelser Hagan-Gårakrysset Gnr 54 Bnr 11, 14, 24, 25, 34, 35, 41, 67 ,  85 og Gnr 53 Bnr 19, 26, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 49, 51, 52, 54, 57 og Gnr 51 Bnr 11, 22, 23, 28 og Gnr 51 Bnr 16, 40, 43, 44, 51, 62, 74, 75.
Bestemmelser Gårakrysset-Vikeland Gnr 51 Bnr 15, 21, 29, 30, 33, 35, 37, 39, 47, 48, 50, 54, 56, 59, 60 og Gnr 50 Bnr 13, 19, 23, 28.
Bestemmelser Molnes-Vik Gnr 48 Bnr 18, 19, 29, 32, 51, 54. 
Bestemmelser Vik-Voktor Gnr 47 Bnr 43, 56, 106, 111, 112, 121, 125. 
Bestemmelser Straumen Gnr 48 Bnr 20, 22, 23, 25, 26, 30, 36, 37, 40, 48, 56, 57, 60, 61 og Gnr 47 Bnr 20, 47, 57, 66, 74, 76, 
Bestemmelser Grashola Gnr 44 Bnr 2, 3, 4.
Bestemmelser Storjorda Gnr 45 Bnr 33, 37, 38, 43, 50, 53, 63, 72, 76, 78, 82, 83, 91, 93, 94, 97, 98, 103, 117.
Bestemmelser Straumen Gnr 47 Bnr 27, 83, 110 og Gnr 43 Bnr 15, 17, 19, 31, 42, 46, 52.
Bestemmelser Hundstadneset-Hokland Gnr 40 Bnr 14, 16, 24, 26 og Gnr 41 Bnr 8, 15, 19, 20,
Bestemmelser Hundstadneset-Øynes Gnr 36 Bnr 5, Gnr 37 Bnr 8, 9, 11, 12, 14, Gnr 38 Bnr 6, 8, 9, 10, Gnr 39 Bnr 18, 22, 24, 25, 26, 28, Gnr 40 Bnr 34, Gnr 41 
Bestemmelser Sandvik-Skommesvik Gnr 31 Bnr 15, 19, Gnr 32 Bnr 13, 14, 15, 17, 18 21, 22, 25, 27, 29, 30, 31, Gnr 33 Bnr  7 , Gnr 34 Bnr 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18.
Bestemmelser Refsnes Gnr 30 Bnr 12, 19, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 45, 49, 50, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 79, 82, 94.
Bestemmelser Melå Gnr 28 Bnr 12, 14, 25, 27, 29, Gnr 29 Bnr 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 
Bestemmelser Austerfjord-Aspenes Gnr 27 Bnr 7, 8, 9,  15, 19, 21, 23, Gnr 28 Bnr 11.
Bestemmelser Vassvika Gnr 24 Bnr 1, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22.
Bestemmelser Flesnes-Holand Gnr 12 Bnr 15, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 33, 34, 39, 41, 45, 47, Gnr 13 Bnr 18, 37, 43.
Bestemmelser Bogen Gnr 13 Bnr 24, Gnr 14 Bnr 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 46, 51, 53, 54.
Bestemmelser Gombogen Gnr 15 Bnr 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20.
Bestemmelser Langvassbukt-Bømark Gnr 16 Bnr 18, 28, 29, 30 og Gnr 18 Bnr 13, 14, 16.
Bestemmelser Våtvoll Gnr 19 Bnr 12, 18, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 41, 60.
Bestemmelser Løbergsbukta Gnr 19 Bnr 24, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 43, 44, 46, 54, 66.
Bestemmelser Eidet-Gullesfjordbotn Gnr 20 Bnr 14, 17, 18, 19, 23, 24, Gnr 21 Bnr 6, 14.
Bestemmelser Moelv Gnr 21 Bnr 4, 5, 7, 9, Gnr 22 Bnr 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19.
Bestemmelser Gullholm-Tennholmen Gnr 23 Bnr 17, 18, 20 og 21.