Er du vår nye medarbeider?

Vi har følgende ledige stillinger for snarlig tiltredelse:
- 100 % prosjektstilling som driftskoordinator frem til og med 31.12.2022.

Kvalifikasjonskrav:

Minimum 3-årig helse- og/eller utdanning med relevant videreutdanning.
God kjennskap til Profil.
God systemkunnskap og forståelse av kobling til klinisk virksomhet vil være viktig i forhold til ivaretakelse av oppgavene
som driftskoordinator i FACT.
God faglig forståelse og/eller klinisk kompetanse fra arbeid med målgruppen til FACT.
God kjennskap til og erfaring med bruk av kommunale systemer og kunnskap om øvrige IKT-verktøy.
Erfaring med DIPS er ønskelig, men ikke et krav.

 

Dersom norsk ikke er ditt morsmål, må du vise at du kan snakke og skrive godt norsk. Dette kan du gjøre på to måter.
Du kan levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B2, eller du kan vise det gjennom en godt skrevet søknad og
en samtale.
 
For tilsetting i helse og omsorg må du forevise godkjent politiattest før tiltredelse i stilling. Denne må ikke være eldre
enn 3 måneder.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi ønsker at du:

Er løsningsorientert og fleksibel.
Har gode kommunikasjons- og formidlingsevner i møte med pasienter, pårørende og samarbeidspartnere.
Er stabil, initiativrik og positiv.
Har høy arbeidskapasitet.
Har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper.
Innehar evne til å arbeide målrettet og selvstendig med arbeidsoppgaver.

 

Dine viktigste arbeidsoppgaver:

Hovedansvar for merkantile oppgaver, inkl vakttelefon i FACT samt koordinering av daglige driftsoppgaver, praktisk
bistand og andre kommunale tjenester.
Hovedansvar for div. driftsrelaterte oppgaver (biler, parkering, mindre innkjøp, lokaler og tilrettelegging ifm.
kurs/undervisning/digitale møter m.m.).
Bidra i utviklingsarbeid i forbindelse med implementering av FACT modellen (og pakkeforløp).
Bidra til å utvikle og vedlikeholde rutiner knyttet til bruk av DIPS og Profil, samt opplæring og støtte til medarbeidere i
teamet.
Koordinering og oppfølging av samarbeid med andre kommunale tjenesteytere.
Noe pasientrettet/klinisk arbeid må påregnes ved behov.

 

Litt om oss:

FACT står for "Flexible assertive community treatment". Arbeidsformen kjennetegnes av utstrakt oppsøkende
virksomhet i et tverrfaglig behandlingsteam bestående av psykiater, psykologspesialist, psykolog,brukerspesialist,
sykepleier, vernepleiere, sosionom, og arbeidsspesialister (IPS).
Tilbudet er til voksne personer med alvorlig psykisk lidelse, personer med komplekse ROP - lidelser, og alvorlig og/
eller sammensatte ruslidelser. Ansatte i teamet skal støtte den enkeltes bedringsprosess, og i perioder tilby tett
oppfølging for å forebygge kriser, hindre innleggelse i sykehus og bidra til å stabilisere en vanskelig situasjon. I
arbeidet inngår også fokus på arbeid, aktivitet, opplæring og veiledning. Teamet yter tjenester på dagtid i ukedager, og
alle stillingene er dagstillinger.
Harstad kommune er vertskommune for FACT Sør -Troms, men det formelle arbeidsgiveransvaret forvaltes hos de
respektive samarbeidspartene (Kvæfjord, Harstad eller UNN) der den ansatte har sitt stillingsforhold. Stillingen som
her er lyst ut, er prosjektstilling finansiert av prosjektmidler fra fylkesmannen og arbeidsgiveransvaret følges opp av
Harstad.
 

 I Harstad kommune får du:

Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring.
Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag.
Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger, samt flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.

Gode rekrutteringstiltak for nytilsatte sykepleiere.

 

Annen informasjon:

Søknaden sender du elektronisk her: https://public.harstad.kommune.no/recruitment/opening?0
Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til
intervju.

 

Trenger du hjelp til innlogging eller å opprette bruker, kontakt regnskapsenheten@harstad.kommune.no
I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig
søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle.

 

Søknadsfrist    23.11.2020                                 Utlyst dato        06.11.2020                           Vårref                  4848

 

Kontaktperson

Monica Nygaard, mobil: 47630986, Monica.Nygaard@harstad.kommune.no
Vibeke Vårum, mobil: 91341051, Vibeke.Varum@harstad.kommune.no