Enkelte områder i Kvæfjord er og har vært inkludert i ulike statlige kulturvernsatsinger

Kulturlanskapet Skallan-Rå ble i 2017 inkludert i  prosjektet "Utvalgte kulturlandskap i Norge" , se lenke her: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/kulturlandskap/utvalgte-kulturlandskap/_attachment/64802?_ts=15b5ce7e8d0

Kveøya samt området Borkenes-Vik er med i Riksantikvarens "Kula-prosjekt" - kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse se lenke her: http://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=210795a75d6a41be970b6fc2986478f5

Kulturlandskap Storjord med gammetufter og andre spor av samisk bosetning. Ca 30 kulturminner som viser et helhetlig bilde av bosetningsformen fra 17- og 1800-tallet. Gammene har blitt brukt av jordbruks- , reindrifts- og sjøsamer.

artikkel er under produksjon