Bygget rommer idrettshall m/garderober, treningsrom med treningsapparater, svømmehall, kafeteria, skolerom og kontorfløy for hallens ansatte.

Foruten idrettsrelaterte aktiviteter har kulturskolen kontor og øvingslokale her. Idrettshallen benyttes også til større tilstelninger som f.eks. 17. mai og loppemarkeder.

 

Kontaktinformasjon for leie av fotballbane og/eller lokaler i Kvæfjordhallen:

svein.dragvold@kvafjord.kommune.no

Telefon: 770 23 250