Formannskapets innstilling ligger nå ute til ettersyn fram til kommunestyrets behandling 10.desember, jf. kommuneloven § 14-3, fjerde ledd og forvaltningsloven § 37. Dokumentene er også tilgjengelige i papirutgave på biblioteket og på rådhuset og kan bestilles ved henvendelse til kommunens servicekontor.

 

Eventuelle kommentarer eller innspill som bør gjøres kjent for kommunestyret kan sendes til epost: postmottak@kvafjord.kommune.no eller som papirpost til: Kvæfjord kommune, Kommunedirektøren, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes .