Gruppa 60 +/- ved Kvæfjord Frivilligsentral arrangerer møte i Frivilligsentralens lokaler på Borkenes den 1. februar klokka 10.30 til ca. 12.30. Temaet er «Ventesorg». Etter et innledende foredrag vil deltakerne få mulighet til å diskutere og sette ord på sine tanker rundt temaet.

Foruten gruppas medlemmer går invitasjonen til enkeltpersoner som kan ha interesse og/eller ønske om å delta. Også Psykiatritjenesten, demenskoordinator, kommunepsykolog, helsesøster og øvrig helsepersonell i Kvæfjord Kommune er invitert. Påmelding til tlf. 40239804/91384769.

Begrepet «Ventesorg» handler om en følelse av tap når man venter på et dødsfall eller ved andre situasjoner som f.eks. at noen blir rammet av demens. At temaet er viktig er tydelig etter all responsen Frivilligsentralen har fått etter at arrangementet ble omtalt i Harstad Tidende 24. januar.

Dette er bare ett av de mange fantastiske tilbudene Kvæfjord Frivilligsentral har for bygdas befolkning. Mandag denne uka var det «Åpen kafe» på sentralen. Et 20-talls voksne hadde funnet veien dit. Halvparten menn og halvparten kvinner. Ikke vanskelig å føle seg velkommen når en blir møtt i døra, ønsket velkommen inn og en ender opp med kaffekoppen i hånda før en får satt seg ned. Praten går livlig rundt bordet og latteren sitter løst. Her er det tydeligvis et godt sted å være, senke skuldrene, ta fram strikketøyet, brodere, spille spill, eller bare rett og slett sette seg ned og være til stede.

Også et par ungdommer fra Borkenes skole er innom denne dagen i forbindelse med skolens prosjekt «Innsats for andre». På kjøkkenet har de gått i gang med å lage Pizzasnurrer som skal serveres de andre ungdommene som kommer til ungdomstilbudet «Kjellern» senere på dagen. Det synes veldig trygt for ungdommen å være her, og det er tydelig at daglig leder Hanne Thin Markussen har et stort hjerte for dem.