Mål: Vi ønsker å få flere i målgruppen med i UKM-systemet og flere band med i UKM. Vi ønsker å skape et sted der unge kan komme for å spille sammen når de ønsker det, uavhengig av kulturskoletime eller annet ledig lokale.

Prosjekt: Ungdomsutvikling og mestring. Vi skal samle unge musikerspirer som sammen, etter god veiledning, kan skape sine egne musikkuttrykk. Vi jobber med folkehelse, livsmestring og inkludering og vil i den anledning skape mestring blant unge på en arena de skal føle seg trygg på. Dette skal være et tilbud som inkluderer alle unge, uavhengig av sosial, etnisk eller økonomisk bakgrunn. 

Sted: Gjøreredet

Påmelding: Gjøres i UKM-systemet (ukm.no, der du bor)

For spørsmål kontakt:

Maja-Lisa Sandlien Halseth, tlf. 90084990

Anne Semb, tlf. 45295080