Her kan lese mer om meldingsarbeidet: https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/innsiktsartikler/arbeidet-med-barne--og-ungdomskulturmelding/id2639717/

Se filmen om hvilken verdi kulturskole kan ha for barn og unge. https://vimeo.com/391952695?fbclid=IwAR1lkAzeErg5eeZhpV_-11hXcEDEEICYSeS2A7PIY6zNgUCW_4904Fs6kIE

Filmen er innspilt med elever og lærere ved Stange kulturskole. Produsert av Norsk kulturskoleråd, regissert, filmet og klippet av Martin Bremnes. Manus: Martin Bremnes og Kristin Stubberud. Utgitt i 2020.

Se også Kvæfjord kulturskole på Facebook.