Levekårsutvalget foretok årets hovedtildeling av kulturmidler med om lag 183 000 kr i juni. For arrangementsstøtte eller driftsstøtte gjelder det forlenget søknadsfrist. Nærmere omtale av hva som er å regne som arrangementsstøtte eller driftsstøtte, kan leses i kommunens retningslinjer for kulturmidler. Her framgår det også hva en søknad bør inneholde.

Søknad om arrangementsstøtte eller driftsstøtte merket «Kulturmidler» sendes til:

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes

eller like gjerne elektronisk til:

postmottak@kvafjord.kommune.no

Søknadsfrist: 15.september 2018.

 

Link til retningslinjer for kulturmidler:

http://www.kvafjord.kommune.no/soeknad-kulturmidler.466340.no.html