Koronatelefonen: 99 21 69 90 el. 41 66 78 98

Åpningstid: mandag-fredag kl 09:00-15:00.
Telefonen er betjent av helsepersonell.
 

Andre telefoner:  

  • Folkehelseinstituttets informasjonstelefon på 815 55 015. 
  • Fastlegen din:  Hvis du er syk og mistenker koronavirus, kan du også ringe fastlegen din for oppfølging.
  • Legevakten 116 117:  Ikke ring legevakten hvis du er frisk, kun for folk som er syke og har behov for øyeblikkelig hjelp. Er du syk og mistenker koronavirus, kan du ringe legevakten for oppfølging. Det er viktig at du ringer først for å unngå at du møter opp på venterommet og smitter andre. Personer som må isoleres i hjemmet, har rett på sykmelding.  
  • Medisinsk nødtelefon 113. Ring vedbehov for akutt hjelp.
Psykolog - lavterskeltilbud: 77 02 33 20 eller 91 52 11 24
Kommunen tilbyr sine innbyggere gratis samtale med kommunepsykolog. Tilbudet er rettet til personer med lette til moderate psykiske vansker, med bistand i alle spørsmål knyttet til psykisk helse. Forløpet er av kort varighet, 1-8 samtaler.
Åpningstid: mandag-fredag kl 09:00-15:00.