Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge får tilgang på flere ulike vaksinetyper.

Uke 1 fikk vår kommune de første vaksinedosene fra Pfizer/BioNTech, og vi har mottatt ukentlige doser av denne som har vært gitt til innbyggere i risikogruppene, totalt 966 vaksinedoser. Det kreves 2 doser for fullvaksinering, initialt med 3 ukers intervall, fra uke 11  var det 6 ukers intervall, og fra uke 18 er det bestemt at det skal være 12 ukers intervall mellom de 2 dosene når vi kommer til risikogruppe 8.

Vi fikk 200 doser Astra Zeneca-vaksine uke 9 og 10 og satt 129 doser av denne til kapasitetskritisk helsepersonell. Denne vaksinen er nå tatt ut av vaksineprogrammet og det er bestemt at alle som har fått 1. dose med AZ-vaksine i Kvæfjord skal få Pfizer/BioNTech sin vaksine som 2. dose etter 12 uker. Personene dette gjelder blir kontaktet av kommunen for timeavtale.

Vi har til nå satt 1095 vaksinedoser i Kvæfjord:

 • Risikogruppe 1 Beboere i sykehjem: alle som ønsket vaksinen er fullvaksinerte
 • Risikogruppe 2 Alder 85 år og eldre: alle har fått 1. dose
 • Risikogruppe 3 Alder 75-84 år: Alle har fått tilbud om 1. dose.
 • Risikogruppe 4 (a Alder 65-74 år) og (b  høy risiko 16 -64 år*): Det er ca 400 innbyggere i denne kategorien i Kvæfjord. Det gjenstår kun 20 personer i gruppe 4 a som ikke har fått tilbud om 1. dose. Vi håper å være ferdig med 1. dose til denne gruppa ila uke 21. Alle i kategori 4 b har fått tilbud om 1. dose.
 • Risikogruppe 5 Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander: Vi håper å komme i gang med denne gruppa fra uke 21.
 • Risikogruppe 6 Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
 • Risikogruppe 7 Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
 • Risikogruppe 8 Alder 55 – 64 år
 • Risikogruppe 9 Alder 45 – 54 år
 • 18 – 44 år
 • Helsepersonell 35 fullvaksinerte med Pfizer/BioNTech. (ca 20 % av dosene)
 • Helsepersonell 129 har fått 1. dose AZ(var forbeholdt helsepersonell initialt)

*  Denne gruppen omfatter enkelte tilstander som gir ekstra høy risiko for alvorlig forløp av covid-19. Dette  er en liten gruppe innbyggere som er identifsert av kommunens fastleger og omfatter følgende tilstander:Organtransplantasjon, immunsvikt, hematologisk kreftsykdom siste fem år, annen aktiv kreftsykdom, nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon(ALS, Downs), kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon. Dette er ikke samme gruppe som de med såkalt “underliggende sykdommer” om omfatter hjertesykdom, diabetes mm. Se FHI sine sider for mer utfyllende info om dette. https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Kommunen kontakter deg pr. telefon dersom du er prioritert for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. Kommunen innhenter lister over risikogruppene i alderen 16 – 64 år fra fastlegene i kommunen. Hvis du har fastlege i en annen kommune og tilhører denne gruppen, ber vi deg melde deg på koronatelefonen(tlf 99 21 69 90 eller 41 66 78 98). Kommunen kan ikke nå personer som har skjult telefonnummer. Vi ber derfor personer med skjult nummer som ønsker vaksine om å kontakte koronatelefonen.

Koronavaksineringen i kommunen vil i all hovedsak foregå på Kvæfjord Helsehus fremover.

Koronavaksinasjon er gratis.

Bivirkninger etter vaksinering mot koronavirus:

 • De fleste får smerter på stikkstedet
 • Andre vanlige bivirkninger er tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Disse bivirkningene er vanligere etter dose 2 ved Pfizer sin vaksine, mens det er omvendt ved Astra Zeneca sin.
 • Bivirkninger er sjeldnere blant eldre enn hos yngre voksne

De fleste bivirkninger oppstår de første dagene etter vaksinasjon, og går over i løpet av et par dager. Dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd.

Kommunen følger Folkehelseinstituttet sin prioriteringsliste ved vaksinering

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Mer informasjon om koronavaksine på Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp  

Ved spørsmål om koronavaksinering i Kvæfjord ring koronatelefonen 99 21 69 90 eller 41 66 78 90.