Kvæfjord kommune

Oppvekstkontoret

Bygdeveien 26

9475 Borkenes

Tlf. 77023000

Flyktningkonsulentene er samlokalisert med oppvekstsjefens kontor.