Målgruppen er bedrifter og næringsaktører, og retter seg mot prosjekter som skal gi økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensiale.

Les mer om ordningen, kriterier og måloppnåelse på www.regionalforvaltning.no,  og søk opp støtteordningen: Kvæfjord kommune, ekstraordinære midler næringsfond 2020.

Har du spørsmål om ordningen, ta kontakt med næringsrådgiver Ellen Eliseussen på mobil 919 14 204, eller e-post.