Utfyllende opplysninger rundt tilskuddsordningen finnes her: Søknad kulturmidler for lag og foreninger - KVÆFJORD KOMMUNE (kvafjord.kommune.no) 

Vi gjør oppmerksom på tildelinger for 2021 ikke kan gis som driftsstøtte til drift av lag- og foreningslokaler/bygg, med begrunnelse i tapte inntekter grunnet Corona-epidemien.  
Kvæfjord kommune oppfordre særlig lag og foreninger med tiltak/arrangement for barn og unge sommeren 2021 om å søke.  

Søknadsfrist for kulturmidler er 15. mai 2021 og sendes postmottak@kvafjord.kommune.no eller Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26 9475 Borkenes.
Husk merk forsendelsen «Kulturmidler 2021»