Møtet gjennomføres på Skype og vi åpner allerede kl. 1130 slik at det blir mulig teste at man får koblet seg på.

Ønsket er å få i gang en møteplattform for næringslivet, og i første omgang digitalt.

På første møte står følgende på agendaen:

  • Velkommen og presentasjon av arbeidet til gruppa v/næringsrådgiver Ellen Eliseussen
  • Hvorfor en møteplattform for næringslivet, og viktigheten av samarbeid v/ Birger Holand (SP)
  • Presentasjon av de ulike tiltakspakkene for næringslivet i forbindelse med Korona-pandemien v/ Harald Vasseng, Eidissen Merkantil AS
  • Tiltakspakker fra Troms Fylkeskommune og Innovasjon Norge v/ Janniken Høybakk, Krumtapp AS
  • Kommunalt næringsfond, retningslinjer og hvordan søke v/ næringsrådgiver Ellen Eliseussen
  • Tanker og forslag for veien videre for en næringsforening i Kvæfjord v/Janniken Høybakk, Krumtapp AS
  • Åpen diskusjon med næringslivet
  • Oppsummering og avslutning

Dersom din bedrift ikke har mottatt invitasjon til møtet på mail og ønsker å delta, ta snarlig kontakt med næringsrådgiver Ellen Eliseussen på  ellen.eliseussen@kvafjord.kommune.no