Strategisk næringsplan for Kvæfjord kommune er et styringsverktøy for en helhetlig næringsutvikling. Planen skal være retningsgivende for de prioriteringene kommunen skal gjøre i planperioden. Kommunen ønsker innspill - hvordan jobbe sammen for økt verdiskaping og sysselsetting i Kvæfjord. Vi håper på bred deltakelse fra næringslivet på temamøtene. 

Fyll ut skjemaet under, og meld deg på ett eller flere møter.

Velkommen!


Har du spørsmål kan du ta kontakt med næringsrådgiver Ellen Eliseussen på telefon 919 14 204.