Barn født i 2013 er skolepliktige fra høsten 2019.

Innskriving av nye elever skjer slik:

Borkenes skole, småskolen, mandag 25. mars 2019 kl 08:30 - 15:30

Flesnes oppvekstsenter, ta kontakt med enhetsleder, tlf 77023262

Vik oppvekstsenter mandag 25. mars 2019 kl 08.30 - 15.00

Vennligst ta med barnets personnummer. Det er ønskelig at en av de foresatte møter på skolen sammen med barnet. Dersom dette ikke er mulig, ber vi om innmelding pr. telefon direkte til den aktuelle skolen.