Kriterier for tildeling:

  1. Innsatsprisen går til personer/organisasjoner som bidrar med særlig innsats som hever livskvalitet og trygghet for eldre i Kvæfjord.
  2. Innsatsprisen deles ut av Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse i Kvæfjord kommune i forbindelse med markering av den internasjonale eldredagen i oktober.
  3. Innsatsprisen kan deles ut hvert år.
  4. Innsatsprisen består av en gavesjekk, diplom og blomster.

Forslag på kandidater til årets pris sendes til:

Kvæfjord kommune, Postmottak, Bygdeveien 25, 9475 Borkenes

Merkes: «Eldredagen 2021»

Frist 25. august 2021