Kriterier for tildeling:

  1. Innsatsprisen deles ut av Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse (tidligere av Kvæfjord eldreråd), og fortrinnsvis i forbindelse med feiring av den internasjonale eldredagen i oktober.
  2. Innsatsprisen kan deles ut hvert år.
  3. Innsatsprisen består av en gavesjekk, diplom og blomster.

 

 

Utdeling av Innsatsprisen 2020:

Eldredagen blir ikke arrangert i Kvæfjord i 2020

på grunn av koronarestriksjoner, så prisen planlegges utdelt senere.

 

 

 

Forslag på kandidater til årets pris sendes til

Kvæfjord kommune,

postmottak,

Bygdeveien 25,

9475 Borkenes.

 

Frist 1.november 2020.