Ett av tiltakene er at alle ungdomsskoler går over til rødt nivå. Det overordnete målet ved rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og å holde oversikt over disse. Dette betyr at elevene kan fortsatt møte på skolen, og at alle ungdomsskoler skal følge veilederen for «rødt nivå».

Barnehager og barneskoler i Kvæfjord kommune skal fortsatt følge veilederen for «gult nivå».

Ved spørsmål eller andre henvendelser må dere ha lav terskel for å ringe koronatelefonen eller leder ved din barnehage/skole.

Vi ønsker alle barn og unge velkommen tilbake til barnehage/skole.